บริการ
Data Center

เชื่อมต่อเครือข่ายเสรีทั่วโลกเแห่งอนาคต

UIH ผู้นำธุรกิจโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและไอซีทีโซลูชั่น ที่มีประสบการณ์ยาวนานมากว่า 20 ปี และมีผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ Data Center พร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่การออกแบบ การบริหารจัดการโครงการ การติดตั้งและการเดินสายภายในศูนย์ข้อมูล ไปจนถึงการเช่าใช้บริการ ช่วยให้ลูกค้าสามารถประเมินความคุ้มค่า ต่อการลงทุนด้านไอทีของคุณได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

สำหรับ UIH Data Center แห่งใหม่ มีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเป็นกลางไร้ขีดจำกัด สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการทุกราย หรือเรียกได้ว่าเป็น Carrier Neutral ทำให้องค์กรต่างๆ มีทางเลือกในการใช้บริการโครงข่ายจากผู้ให้บริการ

รองรับการเติบโตของเทคโนโลยี
CLOUD, AI, IOT

CONNECTING TO THE WORLD
AND THE FUTURE WITH

INTERNATIONAL STANDARDS

Tier III Certification of DesignDocuments (TCDD)

Tier III Certification of
Design Documents (TCDD)

มาตรฐานรับรองการออกแบบด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบทำความเย็น และระบบความปลอดภัย ที่ทำให้สามารถให้บริการได้ ควบคู่ไปกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในดาต้าเซ็นเตอร์

Tier III Certification of Constructed Facility (TCCF)

Tier III Certification of
Constructed Facility (TCCF)

มาตรฐานรับรองการก่อสร้างระบบทั้งสามของดาต้าเซ็นเตอร์ได้ถูกต้อง สามารถทำงานได้ เป็นไปตามหลักการวิศวกรรมที่ออกแบบไว้

ISO/IEC 27001 2013

ISO/IEC 27001: 2013

มาตรฐานด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ISMS)

Facilities

ตู้สำหรับใส่วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

ตู้สำหรับใส่วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

ตู้ Rack แบบตั้งพื้นมาตรฐานความสูงขนาด 42U เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึง Server ของคุณด้วยระบบล็อคแบบ 3Digit Combination Lock แทนการใช้กุญแจแบบเดิม นอกจากนี้ ตู้ Rack ยังมีกระแสไฟ 2 เส้นทาง (2 Independent Power Sources)

ระบบไฟฟ้ามาตรฐานสากล

ระบบไฟฟ้ามาตรฐานสากล

รองรับการใช้งานต่อเนื่องด้วยการเชื่อมต่อกับวงแหวนการจ่ายไฟ ที่มีการป้องกันระบบไฟตกของการไฟฟ้านครหลวงขนาดไฟฟ้าแรงสูง 24,000 โวลต์ พร้อมระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบ 2N และรองรับด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) แบบ N+1 ขนาดตัวละ 1,000 กิโลวัตต์ สามารถปั่นกระแสไฟฟ้าใช้งานได้ตลอดเวลา ในกรณีที่การไฟฟ้านครหลวงไม่สามารถจ่ายไฟได้ รวมทั้งมีผนังเก็บความเย็นแบบพิเศษช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอก เพื่อช่วยประหยัดไฟ

ระบบเครื่องปรับอากาศ

ระบบเครื่องปรับอากาศ

UIH ได้ทำการออกแบบระบบเครื่องปรับอากาศ ซึ่งควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 22°C - 26°C และควบคุมความชื้นให้อยู่ในช่วง 50% - 60% RH โดยที่เครื่องปรับอากาศอยู่ในรูปแบบ N+1 ทำให้อุปกรณ์ของลูกค้าที่นำมาฝากที่ UIH Data Center สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพที่สุด

ระบบไฟฟ้าหลักและสำรอง

ระบบไฟฟ้าหลักและสำรอง

ด้วยมาตรฐาน Uptime Tier III Concurrent Maintainability ทำให้ UIH สามารถบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟระบบทำความเย็น โดยไม่มีผลกระทบกับการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงเส้นทางการเดินสายไฟ สายสัญญาณ มีการจัดเส้นทางไม่ซ้ำกัน จึงมั่นใจได้ว่ากรณีเกิดความผิดปกติขึ้นกับรางไฟรางใดรางหนึ่ง จะไม่กระทบกับรางสัญญาณนอกจากนี้ ระบบ support ต่างๆ ได้ถูกออกแบบให้มี Redundancy กรณีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเสีย หรือหยุดการทำงานระบบ และอุปกรณ์ของลูกค้าก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างปกติ

ระบบป้องกันอัคคีภัย

ระบบป้องกันอัคคีภัย

ระบบตรวจจับสิ่งแปลกปลอม ที่อาจจะทำให้เกิดความร้อนสูง (Early Detection System) ซึ่งจะทำงานร่วมกับระบบตรวจควันความไวสูง(HSSD) เพื่อสั่งการให้สารดับเพลิง IG-100 (Nitrogen) ถูกปล่อยออกมาเพื่อทำการดับเพลิง สารดับเพลิงนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

ระบบรักษาความปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัย

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราอย่างเคร่งครัด ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตลอด 24 ชั่วโมง และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV คลอบคลุมทุกพื้นที่ของอาคารและบริเวณ UIH Data Center สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้มั่นใจอีกขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้นกับระบบ Access Control ที่ใช้การตรวจสอบยืนยันตัวตนแบบ Multi-Factor Authentication ที่มีการบันทึกการเข้า-ออกของผู้ได้รับสิทธิ์ โดยมีการจัดวางระบบและเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามระเบียบ และข้อบังคับในการเข้าพื้นที่ UIH Data Center เท่านั้น

ระบบตรวจจับน้ำรั่วหรือการกลั่นตัวของหยดน้ำ

ระบบตรวจจับน้ำรั่วหรือการกลั่นตัวของหยดน้ำ

มีการติดตั้งระบบตรวจจับน้ำรั่ว หรือน้ำอันเนื่องมาจากการกลั่นตัวของหยดน้ำ ภายใต้ Raised Floor ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ทันทีที่ระบบตรวจจับน้ำได้ Engineer ของ UIH จะทำการหาสาเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งในส่วนของลูกค้าและของ Data Center

ห้อง MEET-ME-ROOM (MMR)

ห้อง MEET-ME-ROOM (MMR)

เนื่องจาก UIH BCH4 ดาต้าเซ็นเตอร์ เป็น Carrier Neutral มีห้องสำหรับผู้เช่าใช้พื้นที่ Colocation เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ (Carriers) ต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการใช้บริการมากยิ่งขึ้น

ระบบ Data Center Infrastructure Management (DCIM)

ระบบ Data Center Infrastructure Management (DCIM)

ใช้ระบบการจัดการ Data Center Infrastructure Management หรือ DCIM ในการจัดการตรวจสอบ และดูแลระบบต่างๆ ใน UIH Data Center เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบอัคคีภัย รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งมีวิศวกรที่มีประสบการณ์ความชำนาญ เข้ามาตรวจสอบดูแลและพร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พื้นที่สำหรับการจัดเตรียมการติดตั้งและการบำรุงรักษา

พื้นที่สำหรับการจัดเตรียมการติดตั้งและการบำรุงรักษา

ห้อง Staging ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้านำอุปกรณ์เข้ามาติดตั้งใน UIH Data Center โดย UIH ได้จัดอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกไว้ภายในห้อง อาทิ เครื่องวัดกระแสไฟแบบ Digital Meters ที่มีการออกแบบให้สามารถรองรับหัวปลั้กไฟได้ทุกรูปแบบที่เป็น Standard ทั่วโลก, เครื่องชั่งเพื่อวัดน้ำหนักอุปกรณ์ก่อนนำอุปกรณ์เข้าไปติดตั้ง รวมถึง ทาง UIH ได้จัดคีย์บอร์ด (Key-Boards), เม้าส์(Mouse), จอมอนิเตอร์ (Monitor) เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำการ ติดตั้ง Configuration ของอุปกรณ์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service)

ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service)

บริการหลังการขายที่พร้อมตอบสนองผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว สมบูรณ์แบบ และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยทีมงานช่างผู้ชำนาญการ ที่มี ประสบการณ์ ทีมงานฝ่ายวิเคราะห์ปัญหาหรือฝ่ายปฏิบัติการ และผ่านการอบรม ที่พร้อมดูแลคุณทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด เพียงโทรหาเราที่เบอร์ +66 2016 5678

ทำเลที่ตั้งชั้นเยี่ยม

เดินทางสะดวก

UIH Data Center คำนึงถึงการคมนาคมที่สะดวกสบาย ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากปัญหาภัยพิบัติและการจราจล เพราะได้รับการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล

ศูนย์เบญจจินดา BCH4

ศูนย์เบญจจินดา BCH4

อาคารเบญจจินดาย่านวิภาวดีรังสิต ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ Tier III จาก Uptime Institute ในส่วนงานด้านการออกแบบ (Design Documents) และด้านการก่อสร้าง (Constructed Facility) ตัวอาคารใกล้เส้นทางคมนาคมที่หลากหลาย สะดวกแก่การเดินทาง

  • สถานีรถไฟฟ้าบางเขน (Station – Bang Khen) ใช้เวลาในการเดินจากสถานีไม่เกิน 1 นาที
  • สถานีรถไฟหลักบางเขน (Train Station - Bang Khen) ใช้เวลาในการเดินทางจากสถานีไม่เกิน 8 นาที
  • สนามบินดอนเมือง (Airport – Don Muang) ใช้เวลาในการเดินทางจากสนามบินไม่เกิน 14 นาที
  • ใกล้ทางพิเศษอุดรรัถยา ซึ่งสามารถต่อเข้าทางด่วนขั้นที่ 1 ได้

ศูนย์ TCCT บางนา

ศูนย์ TCCT บางนา

อาคาร Nation Tower ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 บริการตามมาตรฐานเทียบเท่า Tier III ตัวอาคารใกล้เส้นทางพิเศษบูรพาวิถี และสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) ใช้เวลาในการเดินทางจากสนามบินเพียง 20 นาที (โดยประมาณ)

ศูนย์ในพื้นที่เศรษฐกิจครอบคลุม<br/>ทั่วเอเชีย

ศูนย์ในพื้นที่เศรษฐกิจครอบคลุม
ทั่วเอเชีย

ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่หัวเมืองใหญ่ของไทย อาทิ สระบุรี, บางพลี สมุทรปราการ, อมตะซิตี้ ชลบุรี, เหมราช 2 ชลบุรี 2 และบางนา รวมถึงโซนประเทศในแถบเอเชีย อาทิ สิงคโปร์, ฮ่องกง, พม่า และประเทศอื่นๆ ที่เป็น HUB เศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคต่างๆ

CONTACT US